Portfolio day

asdasdasd

25 September 2017
Theater Amsterdam

Portfolio Day 2024: Het jaar van de verandering

Brussel, donderdag 20 juni 2024

Het geroezemoes in de deftige 19de -eeuwse rotonde van het Paleis van Lotharingen in hartje Brussel verstilt als de ijskoude indringende blik van de Russische president Vladimir Poetin op grote scherm verschijnt. In zijn typische onderkoelde monotone manier van spreken kondigt hij speciale militaire operatie in Oekraïne aan. Het is de openingsscène van de introfilm van de Portfolio Day. Wat volgt zijn beelden die de geopolitieke spanningen en toenemende polarisatie in de wereld vatten. De hoofdvraag van de dag is bijna voelbaar: wat kan Europa doen tussen al dit wapengekletter en geopolitieke geweld?
Na een historische analyse waarin het Westen arrogantie en dronken winnaarseuforie wordt verweten, voorspelt Jonathan Holslag het einde van een periode van bloedarmoede. Daarmee doelt de Antwerpse hoogleraar politicologie en adviseur van onder meer de NAVO en de Europese commissie, op het einde van de periode van relatieve conflictloosheid na de val van de Berlijnse muur tot het begin van de Oekraïne-oorlog. Een periode van Westerse, vooral Amerikaanse suprematie, die door slecht beleid is weggegeven. 

Holslag ziet een kwetsbaar Europa wegzakken ten opzichte van de leidende Verenigde Staten (VS) en het opkomende China. Opvallend is zijn analyse over de echte (militaire) dreiging voor Europa: niet Rusland, niet China of het Midden-Oosten, maar het middellandse-zeegebied. De demografische druk binnen het continent Afrika (dat medio 2030 vier miljard inwoners telt) en de gevolgen van klimaatopwarming, zullen leiden tot conflicten waarbij de Oekraïne-oorlog verbleekt, aldus de professor. 

Volgens Holslag kan Europa zichzelf nog redden. Dan zal het de energietransitie niet moeten afremmen maar intensiveren, een Europees leger moeten vormen de interne markt (de grootste consumentenmarkt ter wereld) en industrie moeten beschermen tegen Chinese en Amerikaanse dreiging en moeten investeren in Noord-Afrika. 

Mercantilisme en algehele autonomie dus, maar realistisch noemt hij dit scenario niet.  Waarschijnlijker is de beleidsoptie ‘open strategische autonomie’, een term die de professor zichtbaar ergert en ‘op zijn minst een tegenstelling in zich bergt’. Het is een beleidsvariant waarin energie wordt geïmporteerd, de kostprijs hoog blijft en de EU zal de-industrialiseren. Het resultaat: een kwetsbaar afhankelijk Europa dat langzaam in verval zal raken.

Jan Longeval, die als tweede spreker de vertaalslag naar asset allocatie maakte, vond Holslag in zijn analyse van de dominantie van de Verenigde Staten. Ook hij prijst de flexibele arbeidsmarkt, het innovatieve vermogen en militaire kracht. Door middel van die militaire dominantie is het land in staat de belangrijkste zeeroute voor olietoevoer naar China, die passeert door de nauwe zeestraat Malakka, te blokkeren. Voor China, dat afhankelijk is van buitenlands olie- en gas voor het ronken van haar maakindustrie, is die zeestraat een levensader.  
 
China en Rusland: ‘een match made in heaven’
Het verklaart de toenadering van China en Rusland, een bilaterale verhouding die Longeval beschrijft als een ‘match made in heaven’'. Rusland heeft de grootste aardgasreserves ter wereld en enorme oliereserves die het over land naar China kan aanvoeren. Bovendien wordt Rusland de grote geopolitieke winnaar van der klimaatopwarming. Het smelten van het zee-ijs in het Arctische gebied opent de mythische Noordelijke Zeeroute als valabel alternatief voor de traditionele Suez- en Kaaproute. Die route is 8.000 km korter dan de Suezroute en loopt voor een belangrijk deel langs de Russische kust. 

Longeval, die met de nodige empathie, maar zonder sympathie de Russische en Chinese positie tracht te begrijpen, benadrukt geen politieke standpunten in te nemen maar die analyse te gebruiken om betere beleggingsbeslissingen te maken. ‘Het is cruciaal de werkelijke motieven van landen te begrijpen om geopolitieke risico’s in te schatten en zo tot doordachte beslissingen te komen’. In welke weging dat resulteert deelt de gelauwerde belegger met het publiek. 

Expert sessies 
Na twee scherpe maar zware analyses was het tijd voor beleggen. Terwijl Steve Sun van Morgan Stanley het belang van lokale kennis in emerging markets toelichtte, benadrukte Raphael Stern van Invesco dat vastrentende waarden via ETF’s een betrouwbare flexibele oplossing is. Ives Hup van DPAM toonde nog maar eens dat ESG en goede resultaten hand in hand gaan. 

CIO-debat
In wisselend Vlaams-Frans debatteerden Chief Investment Officers (CIO’s) Frank Vrancken, Philippe Gijsels en Olivier Colsoul over geopolitieke risico’s in asset allocatie.

 

We hopen u volgend jaar weer te zien!
 

Sprekers

Jan Longeval

Jan Longeval, belegger, opiniemaker, docent en auteur, vertaalt deze situatie naar een economische analyse en een assetallocatie. In zijn maandelijkse nieuwsbrief Quo Vadis passeren de grote onderwerpen – digitalisering & AI, geopolitiek en Europa veelvuldig.

Jonathan Holslag

Jonathan Holslag, politicoloog, adviseur van de Europese commissie en auteur van het boek van Muur tot Muur, beargumenteert dat Europa erg kwetsbaar is door een tekort aan autonomie en autarkie. 

Programma

13:15
14:00

Inloop en ontvangst

>

 

 

14:00
14:15

Opening door Jurgen Vluijmans

>

Jurgen Vluijmans (1981) studeerde taal- en letterkunde. Hij begon zijn carrière bij Trends-Cash als financieel journalist en stapte daarna over naar Dexia Asset Management (vandaag Candriam) als product specialist. Daarna ging hij naar Petercam, waar hij hoofd RFP en communicatie werd. Hij bleef tot de fusie in 2015 bij Degroof Petercam en werd daarna Editorial Manager voor Investment Officer België. Vandaag is hij vennoot bij Backstage Communication, oa gespecialiseerd in de financiële sector, en verzorgt hij mede de events van Investment Officer in België.

14:15
15:00

Keynote Jonathan Holslag

Jonathan Holslag
>
Jonathan Holslag

Jonathan Holslag, politicoloog, adviseur van de Europese commissie en auteur van het boek van Muur tot Muur, beargumenteert dat Europa erg kwetsbaar is door een tekort aan autonomie en autarkie.

Jonathan Holsag is veelgevraagd analist van geopolitieke ontwikkelingen en auteur. Als adviseur voor de Europese Commissie bekijkt hij met een kritische blik de positie van Europa in het geopolitieke landschap. Hij ziet een steeds kwetsbaarder Europa dat wordt ingehaald door de realiteit: een machtiger China, een agressiever Rusland en een Amerika dat zich steeds meer isoleert. Het onderwerp van zijn keynote is hoe de wereld eruit zal zien na het jaar 2024, een jaar met een recordaantal verkiezingen.

15:00
15:45

Keynote Jan Longeval

Jan Longeval
>
Jan Longeval

Jan Longeval, belegger, opiniemaker, docent en auteur, vertaalt deze situatie naar een economische analyse en een assetallocatie. In zijn maandelijkse nieuwsbrief Quo Vadis passeren de grote onderwerpen – digitalisering & AI, geopolitiek en Europa veelvuldig.

Als oud-CEO van De Groof Petercam en bestuurder van Synatom, brengt Jan Longeval een schat aan ervaring mee in het navigeren door veranderingen in de omgeving van de beleggingsportefeuille. Hij erkent dat de huidige constellatie een keerpunt in de tijd kan zijn. In zijn betoog belicht hij hoe geopolitieke, ecologische en economische omstandigheden van invloed zijn op beleggers.

15:45
16:45

Break-out sessies door partners

>

Bezoek een van de sessies van onze partners:

DeGroof Petercam Asset Management - Duurzaam beleggen door Yves Hup
Invesco  - Fixed Income door Raphael Stern
Morgan Stanley Investment Management - Geopolitics & asset allocation door Steve Sun

16:45
17:15

CIO-debat

>

We sluiten het plenaire deel af met een debat over asset allocatie in een nieuwe omgeving tussen Chief Investment Officers van de belangrijke distributeurs. Hoe kijken zij naar Europa en in de mondiale constellatie en hoe vertalen zij deze naar een assetallocatie voor hun beleggers.  

Debatleden:

- Frank Vranken (Edmond de Rothschild)

- Philippe Gijsels (BNP Paribas Fortis)

- Olivier Colsoul (AG Insurance)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

17:15
18:00

Netwerkborrel

>

IO Portfolio Day wordt afgesloten  met een gezellige netwerkborrel.

Partners

Geen Portfolio Day zonder onze partners. Dit jaar sponsoren DeGroof Petercam, Invesco, en Morgan Stanley Investment Management IO Portfolio Day. Ze dragen ook bij aan de dag door bezoekers te trakteren op een inkijkje in hun meest geavanceerde beleggingsoplossingen. De beleggers zelf nemen bezoekers mee in de strategie. Bij uw inschrijving kunt u selecteren welke break-outs u wilt volgen. U ontvangt in de week voor het event een artikel over de break-out sessie van uw keuze.

Contact

Voor vragen over Portfolio Day kunt u een mail sturen naar info@investmentofficer.com